Juridik

Ditt livs viktigaste affär får inte gå fel

Antti Mustonen kan allt om “dolda fel” (som Du som säljare kan ansvara för upp till 10 år), rådighetsfel och andra olägenheter (fuktskador med mera) som kan göra Dig som säljare osäker och orolig. Mustonen, med egen juristfirma sen 1978, har processat (som ombud) i domstol i fastighetstvister.

I den kanske viktigaste affären i Ditt liv får Du en sakkunnig mäklare och Jurist vid Din sida. Även köparen känner sig då trygg och får svar på alla frågor. Det gynnar samtliga parter vid köpet.

Juristfirman biträder därtill med dödsboförvaltning, bouppteckningar, arvsrätt, testamenten, samboavtal (viktigt när man köper bostad), bodelning vid separation, arvskiften, äktenskapsförord, skatterätt med mera.