Arvsrätt

Vi erbjuder en helhetslösning från bouppteckning till försäljning av dödsboets bostad

Dödsboförvaltning

Till dig som är anhörig i ett dödsbo och behöver både en jurist och en fastighetsmäklare. Att förlora en anhörig är mycket smärtsamt. Mitt i sorgen måste man ofta fatta viktiga beslut och sköta viktiga affärer, trots att man kanske inte vill, kan eller orkar. Jurist Antti Mustonen har över 40 års erfarenhet av att sköta om dödsbon som dödsboförvaltare och testamentsexekutor.

Mustonen kan hjälpa er med allt i ett dödsbo så som att:

  • Betala samtliga räkningar
  • Realisera värdepapper
  • Sköta kontakter med begravningsbyrå
  • Avsluta bankkonton
  • Avsluta alla abonnemang
  • Sköta all kontakt med samtliga inblandade myndigheter och banker
  • Göra bouppteckningen och registrera den
  • Försälja dödsboets bostad (fastighet, bostadsrätt, tomträtt)
  • Upprätta arvskifte
  • Göra samtliga deklarationer för dödsboet

Söker du en trygg process under svår tid?

Bouppteckning

Som efterlevande vid dödsfall skall en bouppteckning upprättas senast tre månader efter dödsdagen Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska göras, så att lämna över ansvaret till en jurist med lång erfarenhet är ett tryggt alternativ som säkerställer att bouppteckningen blir korrekt. 

Arvsskifte efter bouppteckning

Efter att bouppteckningen är registrerad sker ett arvskifte där tillgångarna i boet fördelas till arvingarna. Processen kan bli komplicerad, särskilt vid flera dödsbodelägare. Som en del av vår helhetslösning erbjuder vi komplett hjälp med både bouppteckning och efterföljande arvskifte. 

Behöver du hjälp med bouppteckning? Kontakta oss

Samtycke